Degen

INTERIM MANAGEMENT

Steeds vaker worden interim-managers ingehuurd. Naast overheden maken nu ook steeds meer onderwijsinstellingen gebruik van de interim-managers van ons bureau. Wat heeft Degen Interim Management het onderwijs op het gebied van interim-management te bieden?

Onze interim-managers vormen een tijdelijke versterking van het management met als doel: een duurzaam effect.
Onze interim-managers zijn professionals die ieder op hun eigen werkgebied hun sporen in de praktijk ruimschoots hebben verdiend. Onze interim-managers worden op allerlei terreinen ingezet, van algemeen management tot een bouw- of fusieproject, van teambuilding tot de herstructurering van het instituut of de opleiding. Hun inzet vindt op ieder gewenst niveau plaats: van hogeschool tot primair onderwijs.

Wanneer kan het voor een organisatie zinvol zijn om aan interim-management te denken?

- bij gecompliceerde veelomvattende veranderingen
- bij specifieke projecten
- in een plotselinge crisissituatie
- bij (onvoorziene) vacatures in het management
- als het zittend management onvoldoende daadkracht kan ontwikkelen
- bij een reorganisatie of herstructurering
- bij bijzondere eenmalige projecten als nieuwbouw of fusie

Ook worden onze interim-managers ingeschakeld als:
- er sprake is van een grote tijdsdruk
- voor de gewenste verandering een manager nodig is die niet betrokken is bij de cultuur van het verleden
- de kans op mislukken of het risico dusdanig is, dat de organisatie hier intern management niet aan wil wagen