Degen

MEDIATION

Mediation is een proces waarin een neutrale en onpartijdige derde partij (de mediator) de communicatie tussen de onderhandelende partijen begeleidt. Hierdoor worden de partijen in staat gesteld te werken aan een oplossing die voor iedere partij bevredigend is. Het is een efficiŽnte en effectieve methode voor het oplossen van zowel eenvoudige als complexe geschillen. Degen Interim Management beschikt over ruime ervaring als mediator.

De basis van mediation is vertrouwen en vrijwilligheid.
In vergelijking met een juridische procedure is mediation gericht op een maximaal resultaat in samenwerking met de andere partij. De mediator is een onpartijdige en deskundige begeleider van het proces. Deze maakt machtsverschillen hanteerbaar en voorkomt wantrouwen over beÔnvloeding van de uitkomst. Een mediation richt zich niet speciaal op het behouden van de relatie maar voorkomt wel onnodige beschadiging. De belangen van partijen staan centraal, zonder voorbij te gaan aan de juridische standpunten.


Inhoud mediation
Een mediation bestaat gemiddeld uit twee tot vijf sessies. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Aansluitend op de voorbereidingsronde in de eerste sessie ondertekenen alle deelnemers een Mediation Overeenkomst.

De deelnemers zijn de personen die bij ťťn of meer sessies aanwezig zijn. Hieronder vallen:

∑ De mediator, eventueel bijgestaan door een co-mediator
∑ De partijen, i.e. de "conflicthebbers" eventueel bijgestaan door een adviseur (b.v. jurist, lid van de medezeggenschapsraad, een vertrouwenspersoon, ...)
∑ Eventueel een onafhankelijke specialist.


Het proces
Een mediation bestaat uit een aantal sessies en doorloopt daarbij een aantal fasen. In iedere fase staat een onderwerp centraal. Deze onderwerpen zijn:

∑ Voorbereidingsronde (informatieoverdracht van het te doorlopen proces)
∑ De Mediation Overeenkomst (over o.a. geheimhouding en een aantal omgangsregels)
∑ Conflict door beide partijen beschreven
∑ "Knelpunten" in de situatie
∑ Onderliggende belangen
∑ Mogelijke oplossingen
∑ Eindrapportage met daarin de overeengekomen oplossing

Het feitelijke proces zit tussen de Mediation Overeenkomst en de eindovereenkomst. Over het algemeen zijn er meerdere opeenvolgende onderwerpen tegelijk aan de orde en kan het voorkomen dat schijnbaar afgesloten onderwerpen weer boven komen. Bovendien wordt niet ieder van deze onderwerpen in iedere mediation even diepgaand besproken. De mediator is opgeleid om de partijen door dit proces te leiden en zal er voor zorgen dat alle punten voldoende aan bod komen. Mocht het proces geen vooruitgang meer hebben, dan zal de mediator de mediation afbreken.


Wanneer is mediation een uitkomst?
Er zijn verschillende situaties waarvoor een mediation een uitkomst kan zijn. Niet alleen in een conflictsituatie maar ook als een conflict dreigt te ontstaan kan mediation goede diensten bewijzen. Het belangrijkste kenmerk is dat partijen er onderling niet meer uitkomen en iedere poging de situatie onder controle te krijgen mislukt. Voorwaarde voor een mediation is dat beide partijen het conflict op willen lossen. Maar daarnaast zijn er nog diverse andere redenen om te kiezen voor een mediation:

∑ Als een snelle oplossing gewenst is
∑ Als partijen mogelijk gezichtsverlies kunnen leiden
∑ Als een conflict is geŽscaleerd of dreigt te escaleren
∑ Als een conflict zich al maanden of soms zelfs al jaren voortsleept
∑ Als partijen niet meer constructief met elkaar kunnen praten
∑ Als regels geen uitsluitsel geven
∑ Als partijen er belang bij hebben om de zaak op te lossen
∑ Als partijen ook later nog een relatie houden
∑ Als partijen met zo min mogelijk schade uit elkaar willen
∑ Als de kosten van een gerechtelijke procedure niet opwegen tegen de (veronderstelde) winst
∑ Als het geschil om zachte feiten gaat
∑ Als er een groot machtsverschil is tussen de partijen
∑ Als het management zich niet kan of wil mengen in het conflict
∑ Als er om redenen weer samengewerkt moet worden