Degen

ORGANISATIEADVIES

De Orde van Organisatie Adviseurs hanteert de volgende definitie:

"Een organisatieadviseur levert ten behoeve van een opdrachtgever op basis van een overeenkomst een deskundige en onafhankelijke bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen."

Bureau Degen kan helpen bij het helder krijgen van de organisatiestructuur en -cultuur. In de afgelopen jaren heeft het bureau zich met name toegelegd op organisatieontwikkeling in nauwe samenwerking met diverse non-profit organisaties. Hierbij maken wij gebruik van de inzichten vanuit De Lerende Organisatie (Peter Senge) als analysekader. Vanuit de verkregen inzichten kunnen we met onze organisatieadviezen bij een opdrachtgever "een substantiŽle bijdrage" leveren aan een effectieve aanpak.

Onze adviseurs kenmerken zich door hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Deskundig wil zeggen: de analyse en oplossingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten op het terrein van de organisatie,- en onderwijskunde. Uitspraken zijn langs methodische weg tot stand gekomen en zijn gebaseerd op "De Lerende Organisatie". Onafhankelijk wil zeggen dat de adviseurs zich niet binden aan factoren die hen dwingen een oplossing voor te schrijven die niet in het belang van de opdrachtgever is.