Degen

PARTNERS & LINKS

Bureau Degen werkt met verschillende bureaus samen. Van enkele bureaus waar zeer regelmatig mee wordt samen gewerkt volgen links:


Eduquality / Schepers Van Seventer is een bureau, dat diensten verricht ten behoeve van het onderwijs en de (lokale) overheid.
Het bureau richt zich op vragen van schoolbesturen, op vragen van overheden en op vragen van andere non-profit instellingen.
www.eduquality.com


Calore is een netwerkorganisatie.
Ze werken met mensen die hun sporen in het onderwijs hebben verdiend en een grote affiniteit hebben met datgene wat onderwijs zo specifiek maakt.
www.calore.nl


Op het gebied van onderwijs en welzijn kunt u bij Joke Hagedoorn terecht voor advies, projecten en bemiddeling.
www.jokehagedoorn.nl


De Genstergroep is actief voor alle geledingen in het primair en voortgezet onderwijs, met name op het terrein van 'management, personeel en organisatie'.
www.genstergroep.nl