Degen

PORTFOLIO

Enkele recente opdrachten van het bureau:

- Interim-management op verschillende basisscholen in en om Amsterdam (op drie scholen was de opdracht om van de scholen "brede scholen" te maken)

- Adviezen bij een aantal stadsdelen in Amsterdam

- Projectleiding "brede school", gemeente Soest

- Organisatie van twee conferenties "brede scholen" in Amersfoort

- Interim-management (vestigingshoofd) Muziekschool Amsterdam

- Voorzitterschap klachtencommissie

- Voorzitterschap benoemingsadviesprocedures

- Aangesteld als bestuursfunctionaris Personeelsbeleid groot schoolbestuur

- Aangesteld als algemeen directeur a.i. Openbaar Onderwijs Soest

- Aangesteld als gemeentelijk projectleider "brede scholen Soest"

- Aangesteld als organisatieadviseur Seminarium voor Orthopedagogiek

- Adviezen Muziekschool Amsterdam

- Organisatie studie tweedaagse voor verschillende scholen

- Verzorgen van uiteenlopende trainingen voor onderwijs- en welzijnsinstellingen

- Coachen en superviseren van verschillende directeuren o.a. in de regio Amsterdam, Beverwijk/Heemskerk en Amersfoort