Degen

SUPERVISIE & COACHING

In onze organisatie is supervisie/coaching een methode die duidelijk gericht is op het leren zelfstandig en integratief te functioneren in een werksituatie. De kernopgave hierbij is zichzelf doelgericht kunnen bewegen in het contact met de collega's.

De supervisant leert in de supervisie/coaching te reflecteren op zichzelf in relatie tot zijn werk. Op basis van verkregen inzichten leert de supervisant om tot veranderingen en optimalisering van zijn deskundigheid te komen.

Onze supervisie/coaching gebruikt altijd de werksituatie om vanuit te leren.

Waarom supervisie/coaching?
om te komen tot verdere professionalisering
om te komen tot kwaliteitsverbetering
om te komen tot reflectie op eigen handelen bijvoorbeeld ter preventie van een burn-out

Wij bieden supervisie/coaching op initiatief van zowel de professional als van de werkgever.

De werkwijze van onze supervisie/coaching:
De supervisant maakt een leerproces door. De ondersteuning van onze supervisor richt zich op het aanbieden van de condities die nodig zijn om een proces aan te gaan waarin geleerd kan worden. Het leren in de supervisie/coaching richt zich op verandering van deskundigheid in het werk. Hierbij is een directe koppeling werk-leersituatie noodzakelijk. Reflectieverslagen en casussen vormen een belangrijk start- en referentiepunt van de supervisie/coaching bijeenkomsten.

De supervisie/coaching bestaat uit een vaste structuur waarin de volgende onderdelen te onderscheiden zijn: inleiding, reflectieverslag, actualiteit, casussen, evaluatie en opdrachten.

Na drie bijeenkomsten vindt een tussentijdse evaluatie plaats waarna besloten wordt hoe verder te gaan. Ook aan het einde van het traject vindt evaluatie plaats gericht op doelen, inhoud en samenwerking.

Aantal bijeenkomsten en frequentie:
Bij supervisie/coaching waar sprake is van het aangaan van een proces worden minimaal tien bijeenkomsten geadviseerd. Bij een gerichte supervisie/coaching vraag is op een deelgebied een geringer aantal bijeenkomsten mogelijk.

In overleg met de supervisant wordt afgesproken welke frequentie gehanteerd wordt. In het begin van het supervisie/coaching proces is er wekelijks of tweewekelijks contact. Later in het proces is twee- of driewekelijks contact gewenst.