Degen

TRAINING

Bureau Degen kenmerkt zich door een breed aanbod van trainingen en in-company trainingsactiviteiten. Onze trainingen richten zich op leiderschap en management, persoonlijke effectiviteit, agressie, verzuim, benvloeden en veranderen, communicatie, opleiden en leren.

Met onze in-company trainingsactiviteiten hebben we een steviger grip op het effect ervan ook op langere termijn. Een uitgebreide intake zorgt ervoor dat de trainingsinhoud altijd aansluit bij de behoefte van de organisatie.

Enkele voorbeelden van onze trainingen:

Kwaliteitsmanagement


Modules:

 

- competentie medewerkers

 

       Welke competenties zijn voor de organisatie van belang (standaarden)

       Welke competenties bezit ik

       Welke ontwikkelpunten heb ik

       Hoe ziet mijn persoonlijk ontwikkelplan eruit (pop)

- strategisch beleid

       Bepalen van dominante waarden

       Ontwikkelen van missie en visie

       Kiezen van inhoudelijk concept

       Aangeven van meerjaren doelstellingen

 

Personeelsmanagement

 

Modules:

 

- ziekteverzuim

 

       Welke factoren kunnen ziekmakend zijn

       Welke effecten heeft het innemen van de slachtofferrol en hoe neem ik daarop het heft weer in handen

       Het kunnen treffen van organisatiemaatregelen ter voorkoming van ziekteverzuim

- personeelsproblemen

       Communicatieve aspecten (zie bij agressie)

       Het omgaan met conflicten

       Mediation

 

Agressie en de-escalatie

 

Modules:

 

- motorische training

 

       Het ontdekken van de eigen respons op agressie

       Oefeningen vanuit Aikido

       Het creren van een vluchtweg voor jezelf

- communicatieve aspecten

 

       Systematisch denken; onderlinge verbondenheid

       Zelfregulatie: terugbrengen van de eigen emotie

       Regulatie van de emoties van de ander

       Verbaal- non verbaal gedrag

       Niveaus van communicatie

       Basishouding

- beleidsmatige inbedding

       Procedures

       Omgaan met slachtoffers van geweld

       Opstellen veiligheidsplan: vanuit waarden en normen van de organisatie

- mediation

       Conflicthantering

       Eigen stijl van omgaan met conflicten

       De escalatieladder

 

In de opzet van de training wordt waar nodig en wenselijk onderscheid aangebracht in doelgroepen: leerlingen, leerkrachten en leidinggevenden.